Registerjobcoach

Leden van de beroepsvereniging kunnen, indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, ingeschreven worden in het register van jobcoaches. Bij inschrijving in het register wordt een uniek logo uitgegeven met daarin de titel “registerjobcoach” en het lidmaatschapsnummer.

Vanaf 01-07-2013, gelden de volgende eisen om opgenomen te worden in het register: 

  1. Werkzaam als jobcoach
  2. Een na 1 juli 2013 afgeronde jobcoachopleiding aan een door de beroepsvereniging erkend opleidingsinstituut
  3. 1400 uur werkervaring als jobcoach

De betreffende bewijsstukken (kopie certificaat jobcoachopleiding, verklaring werkgever 1400 uur werkervaring) dienen te worden opgestuurd naar ons postadres (zie contactpagina website). Hiertoe dien je het formulier Aanvraagformulier registratie te gebruiken. Dit is te vinden in de Kennisbank/Documenten vereniging. Na ontvangst en goedkeuring zal inschrijving in het register plaatsvinden en zal dit middels mail worden bevestigd.

Registerjobcoaches conformeren zich met opname in het register aan de Beroepscode en het Klachtenreglement.

Het streven van de beroepsvereniging is het om de kwaliteit van de jobcoaches te verhogen en te waarborgen. De toelatingseisen in het register zullen aan wijzigingen onderhevig zijn. Uiteraard worden de leden hiervan op de hoogte gehouden en zal ook bovenstaande tekst worden aangepast.