De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland gaat per 1 januari 2016 onder de vlag van Noloc opereren. Het huidige bestuur van de beroepsvereniging zal onder Noloc een aparte beroepscommissie gaan vormen. 
De leden in de Algemene Ledenvergadering zijn met grote meerderheid van stemmen akkoord gegaan. Het bestuur is erg blij met deze keuze en we denken met deze stap een verdere professionaliseringsslag van het vak jobcoach te kunnen maken.

Waarom wil de Beroepsvereniging samen gaan met de Noloc?

De snel veranderende markt vraagt om een stevige beroepsvereniging die geloofwaardig in de markt zichtbaar is en waarmee kwaliteit van de jobcoaches aangetoond kan worden. We hebben verschillende opties onderzocht hoe we de beroepsvereniging duidelijker kunnen positioneren, zowel in onze profilering naar relevante instanties  als in het daadwerkelijk realiseren van een digitaal systeem ten behoeve van ons register. Bij de Noloc vinden we een vereniging met vergelijkbare belangen voor een duidelijke  profilering naar buiten alsmede een al bestaand systeem voor het register. Het opzetten van een eigen register in een vergelijkbare vorm is erg kostbaar. Kosten zitten bij aanvang in o.a. software, systeem voor het aantonen van ontwikkeling (punten/ portfolio), toetsen van kennis en opleiden van assessoren. Het zou betekenen dat de leden dan in het komende jaar al een contributieverhoging kunnen verwachten, maar nog niet kunnen verwachten dat daar meteen wat tegenover staat. Noloc is meerdere jaren verder met ontwikkeling. Door het samengaan met Noloc kunnen in korte tijd veel gewenste professionaliseringsslagen worden gemaakt. Ook kunnen de leden dan gelijk profiteren van het grote aanbod aan faciliteiten zoals workshops, tijdschriften, kwaliteitskringen e.d.

Hoe kom je in het Noloc register ‘erkend jobcoach’ en hoe blijf je in het register staan?

Alle leden van de beroepsvereniging jobcoaches krijgen vanaf 1 januari 2016 de mogelijkheid om zich aan te melden op de website van Noloc als aspirant lid. Je kan op verschillende manieren in het register komen / in het register blijven.

● Je kan in het Noloc register ‘erkend jobcoach’ komen als je 1400 uur werkervaring hebt, aantoonbaar HBO niveau (diploma, assessment of EVC) en inzenden van casus/portfolio ter toetsing aan de assessoren.

● Mensen die na 1 juli 2013 via een gerichte jobcoach opleiding van één van de erkende opleiders zijn ingestroomd én HBO niveau kunnen aantonen komen rechtstreeks in het register en hoeven geen casus/portfolio meer in te leveren. Voor deze groep geldt uiteraard ook dat zij als jobcoach werkzaam moeten zijn en 1400 uur werkervaring aan moeten tonen.

● Leden die voor 1 juli 2013 lid zijn geworden zonder een jobcoach opleiding, moeten alsnog binnen 3 jaar een casus/portfolio ter toetsing aanleveren en hun HBO niveau aantonen (diploma, assessment of EVC).

● Voor iedereen geldt dat ze zich om de 3 jaar moeten herregistreren door voldoende studiepunten te halen. Dan kan straks via onder meer gratis cursusavonden bij de Noloc, maar ook met opleidingen naar eigen keuze die van waarde zijn voor je vak. Bijwonen kwaliteitskring, boeken lezen of het zelf verzorgen van een training voor de beroepsgroep telt ook mee. Na goedkeuring van het samengaan wordt dit verder uitgewerkt.

De achtergrond van deze ontwikkeling (waartoe al in 2013 besloten is), is dat ontwikkeling van de individuele jobcoach centraal moet staan. Nu is niet zichtbaar en meetbaar of de kwaliteit onder de zittende leden op orde is en blijft.

Voor mensen zonder HBO diploma die nu in het register staan en een jobcoachopleiding hebben gevolgd, betekent dit dat ze middels een assessment of met EVC’s moeten aantonen dat ze HBO denk- en werkniveau hebben. Hiervoor hebben ze als aspirant lid 3 jaar de tijd.

Hoe staat Noloc er in?

Noloc is blij met het voorstel tot samengaan. Noloc wil zichzelf graag verbreden om de merknaam bekender te maken. Noloc deelt onze analyse van een snel veranderende markt, omgeving en de gevolgen die dit heeft voor het gezamenlijke speelveld op de raakvlakken tussen organisatie, mens en arbeid. Daarom bundelt Noloc graag de krachten om zo gezamenlijk sterker te staan richting de toekomst.

Hoe behoudt de erkende jobcoach zijn eigen identiteit binnen de Noloc?

● Er komt een zelfstandige commissie binnen Noloc speciaal voor de jobcoaches. Deze commissie zet onder meer de koers uit t.a.v. de ontwikkeling van de jobcoach.

● Er komt een ‘eigen’ logo voor de ‘Noloc erkende jobcoach’ waardoor je specialisme zichtbaar is en blijft.

● Er worden workshops en seminars georganiseerd speciaal voor de jobcoaches.

● ‘Noloc erkende loopbaanprofessionals’ worden niet automatisch ook ‘Noloc erkende jobcoaches’. Zij moeten dan aan dezelfde eisen als wij voldoen (1400 uur werkervaring, inleveren casus/portfolio). 

Terug naar overzicht