In 2013/2014 ontwikkelde het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum samen met leden van de BJN de leidraad Jobcoach in het belang van adequate jobcoach dienstverlening en financiering.

De eerste bouwsteen voor de begeleiding kwaliteit staat of valt met ene goede inschatting van de begeleidingsbehoefte.

UWV en AKC hebben samen een onderzoek naar aspecten die van belang zijn bij het vaststellen van de begeleidingsbehoefte bij mensen om succesvolle arbeidsparticipatie te realiseren.

In de begeleiding van dat onderzoek dat het Coronel Instituut uitvoerde was het jobcoachveld ook vertegenwoordigd. Onze voorzitter Wim Adriaansen had zitting in de begeleidingscommissie. Het onderzoek is afgerond ne het eindrapport voegen wij bij.

Waar naar gekeken kan worden bij het vaststellen van begeleiding behoefte is in dit rapport in kaart gebracht.

Arbeidsdeskundigen, jobcoaches en klantmanagers ze hebben allemaal te maken met het vaststellen van begeleidingsbehoefte van mensen met een arbeidsbeperking.

De vraag is nu, hoe kunnen Arbeidsdeskundigen, jobcoaches en klantmanagers de kennis verzameld in dit onderzoekrapport, toepassen in de praktijk. Hoe maken wij hier een praktische handreiking van?

Daar gaan wij op 7 oktober in een AKC college “Indicatie begeleidingsbehoefte” graag verder over in gesprek.

Dat doen wij graag samen met de NVvA, de BJN en de vereniging van klantmanagers.

De opzet van de sessie is bijgevoegd. Kort samengevat zien wij dat als volgt.

1.      Delen van de kennis door Coronel instituut met het veld

2.      Het brainstormen over hoe die kennis in het dagelijks werk op een praktische wijze gehanteerd kan worden. Tijdens de brainstorm gaan wij met casuïstiek aan de slag.

3.      Het beantwoorden van de vraag welke vervolgstap zinvol is?

Dat AKC college vindt plaats

7 oktober 2015 16.00 – 19.30

UWV Utrecht Moeder Theresalaan 100-200

Wij verzoeken u uw leden deze uitnodiging, het programma en het onderzoeksrapport aan uw leden door te sturen.

Men kan zich aanmelden via AKC@arbeidsdeskundigen.nl o.v.v. naam, beroep, mailadres, telefoonnummer en deelname 7 oktober.

Terug naar overzicht Terug naar overzicht