In de zomer van 2008 is er door een aantal Nederlandse jobcoachorganisaties een initiatiefgroep opgezet. Doel van deze initiatiefgroep was een advies uit te brengen over de oprichting van een beroepsvereniging voor jobcoaches en hieraan een register te koppelen. De aanleiding hiervoor was de verwachting dat er een substantiële groei komt van het aantal mensen dat ondersteund wordt door een jobcoach. De initiatiefgroep heeft overeenstemming bereikt over de wens om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het beroep jobcoach.

Na het uitbrengen van het advies heeft de initiatiefgroep jobcoaches van diverse organisaties uitgenodigd om het advies te bespreken. Dit overleg vond plaats op 20 november 2008. Vervolgens werd de notitie tijdens een officiële bijeenkomst op 17 december 2008 ter uitvoering overgedragen aan de beroepsvereniging in oprichting.

Het bestuur van de beroepsvereniging is op 6 januari 2009 voor het eerst bij elkaar gekomen. Op 16 juli 2009 waren we klaar om leden te verwelkomen.

Op 12 april 2012 presenteerden wij ons rapport Kwaliteitsimpuls van het VAK Jobcoach aan het UWV en BoaBorea. Onderdeel van dit rapport is de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen.

Op 30 augustus 2012 werd het eerste grote succes geboekt. Het Erkenningskader persoonlijke ondersteuning 2012 van het UWV werd in de Staatscourant gepubliceerd en hierin worden wij als vereniging genoemd.Reden is dat jobcoachbedrijven die erkend willen worden onze Visie en Eindtermen voorjobcoachopleidingen dienen te onderschrijven.

In het eerste half jaar van 2013 werden de eerste vier jobcoachopleiding geaudit door Hobéon. Drie van deze opleidingen voldeden aan de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen versie 1.0, waarmee zij erkend konden worden door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.