FAQ

Veel gestelde vragen om je op weg te helpen:

Algemeen

Ik heb via mail een vraag gesteld, maar ontvang geen antwoord?

Als je een mail stuurt naar één van onze mailadressen, wordt er altijd op gereageerd. Er bestaat een kans dat de reactie in je Spammap terecht komt. Dat is bijna altijd de oorzaak dat je de reactie niet te zien krijgt.  

Ik heb mijn inloggegevens via de website opgevraagd, maar krijg geen reactie. Hoe kan dat?

Als je via de website jouw inloggegevens opvraagt, dien je in ieder geval het ons bekende mailadres in te voeren. De inloggegevens worden vervolgens naar dit mailadres verstuurd. Als je niets onvangt, staat deze reactie waarschijnlijk in je Spammap.

Registervragen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om opgenomen te worden in het register?

Om de titel en daarmee het logo registerjobcoach te mogen voeren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen. 

 • werkzaam als jobcoach
 • een afgeronde jobcoachopleiding aan een door de beroepsvereniging erkende jobcoachopleiding
 • 1400 uur werkervaring als jobcoach

Ik heb geen certificaat ontvangen. Hoe kan dat?

Om een certificaat te kunnen ontvangen, moet je opgenomen zijn in het register. Om in het register te komen en daarmee de titel registerjobcoach te mogen voeren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • werkzaam als jobcoach
 • afgerond jobcoachopleiding aan een door de beroepsvereniging erkende jobcoachopleiding
 • 1400 uur werkervaring als jobcoach

Mocht je aan deze voorwaarden voldoen, dan kun je een aanvraag tot opname in het register doen. Hiertoe vind je het formulier ‘Aanvraagformulier registratie’ in de Kennisbank/Documenten vereniging van het ledendeel op onze website. Het formulier kun je verzenden aan ons secretariaat. Het adres vind je op onze website. Zodra dit ontvangen en geaccordeerd is, zal dat in je profiel worden verwerkt en daar vind je dan ook jouw logo. Je kunt dat ophalen door er met de rechter muisknop op te klikken en te kiezen voor afbeelding opslaan als.

Hoe kom ik in het bezit van het logo registerjobcoach?

Om de titel en daarmee het logo registerjobcoach te mogen voeren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • werkzaam als jobcoach
 • een afgeronde jobcoachopleiding aan een door de beroepsvereniging erkende jobcoachopleiding
 • 1400 uur werkervaring als jobcoach

Mocht je aan deze voorwaarden voldoen, dan kun je een aanvraag tot opname in het register doen. Hiertoe vind je het formulier ‘Aanvraagformulier registratie’ in de Kennisbank/Documenten vereniging van het ledendeel op onze website. Het formulier kun je verzenden aan ons secretariaat. Het adres vind je op onze website. Zodra dit ontvangen en geaccordeerd is, zal dat in je profiel worden verwerkt en daar vind je dan ook jouw logo. Je kunt dat ophalen door er met de rechter muisknop op te klikken en te kiezen voor afbeelding opslaan als.

Register van jobcoaches

Leden van de beroepsvereniging kunnen, indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, ingeschreven worden in het register van jobcoaches. Bij inschrijving in het register wordt een uniek logo uitgegeven met daarin de titel “registerjobcoach” en het lidmaatschapsnummer. Vanaf 01-07-2013, gelden voor bestaande en nieuwe leden de volgende eisen om opgenomen te worden in het register:

 1. Werkzaam als jobcoach
 2. Een na 1 juli 2013 afgeronde jobcoachopleiding aan een door de beroepsvereniging erkend opleidingsinstituut
 3. 1400 uur werkervaring als jobcoach

De betreffende bewijsstukken (kopie certificaat jobcoachopleiding, verklaring werkgever 1400 uur werkervaring) dienen te worden opgestuurd naar ons postadres (zie contactpagina website). Hiertoe dien je het formulier Aanvraagformulier registratie te gebruiken. Dit is te vinden in de Kennisbank/Documenten vereniging. Na ontvangst en goedkeuring zal inschrijving in het register plaatsvinden en zal dit middels mail worden bevestigd.

Het streven van de beroepsvereniging is het om de kwaliteit van de jobcoaches te verhogen en te waarborgen. De toelatingseisen in het register zullen aan wijzigingen onderhevig zijn. Uiteraard worden de leden hiervan op de hoogte gehouden en zal ook bovenstaande tekst worden aangepast.

Coulanceregeling

Het bestuur heeft besloten een coulanceregeling in te voeren voor Alumni die één van de erkende opleidingen (Elan Training, Combo Emonomy en Saxion) hebben afgerond tussen 01-04-2010 en 01-07-2013. Deze coulance regeling is opgesteld in overleg met Hobéon, omdat het bestuur het voor deze groep afgestudeerden niet fair vond dat de opleiding in het geheel niet meegenomen is voor opname in het register.

Om voor de coulanceregeling in aanmerking te komen dienen de volgende gegevens overlegd te worden aan het bestuur van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland:

 • Kopie diploma van de jobcoachopleiding en urenverklaring
 • Een overzicht op 1 A4  van de volgende  punten:
 • Aan welke opleidingen heeft men, na het behalen van het diploma, nog verder deelgenomen?
 • Aan welke deskundigheidsbevorderende activiteiten heeft men deelgenomen na het behalen van het diploma?
 • Wat is het aantal cliënten welke men begeleid heeft na het behalen van het diploma?

Een verklaring welke tevens ondertekend dient te worden door de werkgever. Deze verklaring is te vinden op het ledendeel van de website van de beroepsvereniging.

Het bestuur hoopt met deze coulance regeling recht te doen aan degenen die net voor de erkenning hun diploma hebben gehaald.

Financiële vragen

Hoe vind ik het rekeningnummer om de factuur te betalen?

Het rekeningnummer staat altijd op de factuur vermeld. De factuur vind je door in te loggen in het ledendeel en naar Mijn Profiel te gaan.  Ons rekeningnummer is NL46RABO0149421907 t.n.v. Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland te Apeldoorn.

Kan de factuur opnieuw worden verzonden?

De factuur is in Mijn Profiel te vinden. Je kunt hier ook zien op er nog een openstaande factuur is.

Waar vind ik mijn factuur?

De factuur is in Mijn Profiel te vinden. Je kunt hier ook zien op er nog een openstaande factuur is. 

Kan de factuur naar mijn werkgever worden verzonden?

Nee, je hebt een persoonlijk lidmaatschap en zult daarom altijd zelf de factuur ontvangen. Het beste is om de factuur zelf te betalen en vervolgens, indien mogelijk, te declareren bij jouw werkgever. Het is niet onze voorkeur, maar als de werkgever de factuur betaalt, dan is het belangrijk dat het factuurnummer en het lidnummer worden vermeld. Anders kunnen wij niet achterhalen voor wie de betaling bestemd is.

Wat is het rekeningnummer van de beroepsvereniging?

Ons rekeningnummer is NL46RABO0149421907 t.n.v. Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland te Apeldoorn.

Wat moet ik vermelden als ik mijn contributie overmaak?

Factuurnummer en Lidnummer

Vragen over lidmaatschap

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Dit kun je doen door een mail naar onze Penningmeester te sturen

Je lidmaatschap loopt tot en met 31 december van het lopende jaar en wordt bij opzegging beëindigd per 1 januari van het volgende jaar. Over het lopende jaar ben je derhalve contributie verschuldigd.

Met ingang van wanneer kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Je lidmaatschap loopt tot en met 31 december van het lopende jaar en wordt bij opzegging beëindigd per 1 januari van het volgende jaar. Over het lopende jaar ben je derhalve contributie verschuldigd

Na mijn inschrijving heb ik niets meer vernomen. Hoe kan dat?

 Het komt regelmatig voor dat de bevestigingsmail van de beroepsvereninging door het spamfilter in de map Spam of Ongewenste mail plaatst. Aangezien er in de bevestigingsmail om activering van de inschrijving wordt gevraagd door een link aan te klikken, zal er niets gebeuren als er niet op de link wordt geklikt. Je ontvangt dan ook geen factuur en wordt niet als lid geregistreerd. Mocht je niets vernemen, dan is het bijna zeker dat de bevestigingsmail als spam wordt aangemerkt.

Gegevens aanpassen

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Adreswijzigingen kun je zelf aanbrengen in Mijn Profiel. Je hoeft die dus niet door te geven.

Waar kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Persoonlijke gegevens kun je wijzigen in Mijn Profiel.

Waar vind ik ….

Waar vind ik verslagen, presentaties en andere relevante informatie?

Verslagen van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergadering, etc. alsmede presentaties van de algemene ledenvergadering en andere relevante informatie is te vinden in onze Kennisbank. Deze is te vinden door in te loggen in de Community (rechts boven op onze website). Ook is hier allerlei interessante informatie over ons vak te vinden.

Hoe kan ik mijn persoonlijk logo vinden?

Indien je opgenomen bent in het register, vind je jouw persoonlijke logo in Mijn profiel.

Waar vind ik de verslagen van de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen?

Deze zijn te vinden in de Kennisbank.

Overige vragen

Wat is het thans geldende jobcoachtarief?

Vanaf 1 januari 2015 is dat vastgesteld op € 74,78, ex btw.