Erkende jobcoachopleidingen

Op deze pagina vind je hier een overzicht met nadere informatie van de door ons erkende jobcoachopleidingen. Jobcoachopleidingen worden door ons erkend als ze op grond van een audit door Hobéon een HKK certificering ontvangen. Tijdens de audit wordt een jobcoachopleiding getoetst aan de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen zoals deze door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is opgesteld. Deze certificering heeft een geldigheidsduur van drie jaar en wij sluiten hier met onze erkenning bij aan. Er zijn tot op heden drie jobcoachopleidingen die deze audit succesvol hebben doorlopen, te weten:

  • Combo Emonomy te Utrecht (erkenningsnummer JCOPL011)
  • Elan Training te Ulvenhout (erkenningsnummer JCOPL012)
  • Saxion Hogeschool te Deventer (erkenningsnummer JCOPL013)
  • Capabel Hogeschool te Utrecht (erkenningsnummer JCOPL014)

Genoemde jobcoachopleidingen voldoen aan de strenge auditeisen die Hobéon stelt en daarom hebben wij vertrouwen in de geboden kwaliteit van deze opleidingen.

Het auditteam karakteriseerde de opleidingen als volgt:

Combo Emonomy ”Een opleiding die al jaren meedoet. Via onderzoek met de Universiteit Utrecht en het werkveld is een opleiding tot standgekomen waarin de coach uit het woord jobcoach een hoofdletter C verdient. “Ken uzelf, en u kent ook een ander” zou het motto van de opleiding kunnen zijn. Naast vakinhoud wordt er uiteraard veel aandacht aan het coachen besteed, waain de motieven die een mens drijven ‘het vliegwiel’ centraal staan. Het panel was onder de indruk van de gedrevenheid van studenten, docenten en alumni. Kortom het team was onder de indruk van het ontwerp en de uitvoering van de opleiding.”

Elan Training ”Het auditpanel was aangenaam verrast door het gebouw. Niet alleen de ligging en architectuur, maar vooral ook de sfeer. En dat kenmerkt Elan. In een veilige sfeer leren studenten zich kwetsbaar op te stellen en te expirimenteren. Daarnaast is de opleiding stevig verankerd in het beroepenveld en is de gedrevenheid van studenten en docenten en ontwerp en uitvoering van de opleidng van een hoog niveau.”

Saxion Het panel trof een enthousiast en kundig docententeam aan.  De locatie is een goed uitgerust monumentaal kasteel in de omgeving van Beekbergen. De opleiding maakt gebruik van de ondersteunende diensten van Saxion (communicatie, repro, academiebureau etc.), waardoor deze diensten van goed niveau zijn. Het lokale werkveld werkt heeft stevige banden met de opleiding en is tevreden over de afgestudeerden.

Capabel Hogeschool Staat hier een jobcoach met enkele jaren ervaring?” Het auditpanel dat Capabel bezocht beantwoordde dit met een volmondig “ja”. Het beroep van Jobcoach waarop de opleiding van Capabel zich richt gaat uit van de eigen kracht van cliënten. De opleiding wordt op vijf locaties in Nederland aangeboden en schenkt nadrukkelijk aandacht aan de positie van de werkgever.Er is specifieke know how over hoe je het beste ‘inclusieve arbeid’ kunt bereiken. De gehanteerde visie op het beroep komt mede voort uit de praktijkkennis en -ervaring van STECR, Stichting Expertisecentrum Participatie.
 

Eerste certificaten aan jobcoachopleidingen uitgereikt

Op 7 mei 2013 vond bij Hobéon te Den Haag de uitreiking van certificaten plaats aan de jobcoachopleidingen Combo Emonomy en Elan Training. Deze opleidingen zijn geaudit door Hobéon conform de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Meer jobcoachopleidingen worden binnenkort geaudit door Hobéon. Wij zijn trots op deze nieuwe mijlpaal in ons bestaan en hebben hiermee een slag gemaakt in de verdere professionalisering van het vak jobcoach.

Onze voorzitter Wim Adriaansen (2e van rechts) en Wienke Blomen (links) van Hobéon reiken de certificaten uit aan Frans Coenen van Combo Emonomy en Frans Griffioen van Elan Training.

Wij verzoeken opleiders die ook geaudit willen worden om zich te melden bij ons secretariaat. Wij verzoeken u om uw NAW-gegevens hierbij door te geven, zodat contact met u kan worden opgenomen.