Welkom

Beroepsvereniging gaat onder de vlag van Noloc opereren,

Leden van BJN kunnen zich hier aanmelden bij Noloc.

Welkom op de website van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. De beroepsvereniging is een vereniging voor en door jobcoaches. Het bestuur wordt gevormd door jobcoaches en/of mensen met een aanverwante functie. De vereniging is sinds medio 2009 actief en neemt in sociaal Nederland een steeds belangrijkere plek in. Het ledenaantal groeit gestaag en het bestuur verwacht in de komende twee jaar het 1000e lid te kunnen verwelkomen.

De vereniging heeft een jobcoachprofiel vastgesteld dat als basis zal gelden voor een aantal beslissingen, te weten:

• waar moet een jobcoach aan voldoen om opgenomen te worden in het register? • waar moet een jobcoachopleiding aan voldoen om als erkende opleiding te worden aangemerkt?

Hiertoe heeft een werkgroep het rapport Visie en eindtermen jobcoachopleidingen aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur heeft dit rapport akkoord bevonden. Hobéon heeft een aantal aanbieders van jobcoachopleidingen op basis van dit rapport getoetst en geaccrediteerd. Op basis hiervan zijn deze jobcoachopleidingen door de beroepsvereninging erkend.

De beroepsvereniging heeft het rapport Kwaliteitsimpuls van het VAK Jobcoach opgesteld. Dit rapport werd op 12 april 2012 aangeboden aan het UWV en BoaBorea. Dit rapport ligt aan de basis van een verdere professionalisering van het vak jobcoach.

De belangrijkste pijler van de beroepsvereniging was het opzetten van een register van jobcoaches. Dit register is inmiddels actief en er zijn nu al ruim 500 registerjobcoaches in Nederland. De voorwaarden om in het register te worden opgenomen zijn hier te vinden. Jobcoaches kunnen lid worden van onze vereniging (contributie voor 2016 is € 161,00) en een aanvraag doen om opgenomen te worden in het register. Jobcoaches die aan de voorwaarden voldoen ontvangen daartoe een digitaal logo registerjobcoach met daarin verwerkt het lidnummer bij de vereniging.

Nieuws