Community:
Zoeken in register

Welkom!

 

Kom ook naar de feestelijke afsluiting van onze beroepsvereniging!

Meer info.


Beste leden,

Op 6 april werden door ons betalingsherinneringen verzonden. Voor een deel waren die onterecht. Wij werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak aan de leden die al betaald hadden.

Beroepsvereniging gaat onder de vlag van Noloc opereren,
lees hier verder

Leden van BJN kunnen zich hier aanmelden bij Noloc.Welkom op de website van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland.
De beroepsvereniging is een vereniging voor en door jobcoaches. Het bestuur wordt gevormd door jobcoaches en/of mensen met een aanverwante functie. De vereniging is sinds medio 2009 actief en neemt in sociaal Nederland een steeds belangrijkere plek in. Het ledenaantal groeit gestaag en het bestuur verwacht in de komende twee jaar het 1000e lid te kunnen verwelkomen.

De vereniging heeft een jobcoachprofiel vastgesteld dat als basis zal gelden voor een aantal beslissingen, te weten:

• waar moet een jobcoach aan voldoen om opgenomen te worden in het register?
• waar moet een jobcoachopleiding aan voldoen om als erkende opleiding te worden aangemerkt?

Hiertoe heeft een werkgroep het rapport Visie en eindtermen jobcoachopleidingen aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur heeft dit rapport akkoord bevonden. Hobéon heeft een aantal aanbieders van jobcoachopleidingen op basis van dit rapport getoetst en geaccrediteerd. Op basis hiervan zijn deze jobcoachopleidingen door de beroepsvereninging erkend.

De beroepsvereniging heeft het rapport Kwaliteitsimpuls van het VAK Jobcoach opgesteld. Dit rapport werd op 12 april 2012 aangeboden aan het UWV en BoaBorea. Dit rapport ligt aan de basis van een verdere professionalisering van het vak jobcoach.

De belangrijkste pijler van de beroepsvereniging was het opzetten van een register van jobcoaches. Dit register is inmiddels actief en er zijn nu al ruim 500 registerjobcoaches in Nederland. De voorwaarden om in het register te worden opgenomen zijn hier te vinden.
Jobcoaches kunnen lid worden van onze vereniging (contributie voor 2016 is € 161,00) en een aanvraag doen om opgenomen te worden in het register. Jobcoaches die aan de voorwaarden voldoen ontvangen daartoe een digitaal logo registerjobcoach met daarin verwerkt het lidnummer bij de vereniging.

 

Lees verderĀ»

Vereniging onder de aandacht

Dat de vereniging onder de aandacht is in Nederland, blijkt uit het aantal verzoeken dat het bestuur ontvangt om te participeren in onderzoeken en werkgroepen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Deelname aan Erasmus+ Projekt Grohe Schule Duitsland
  • Deelname klankbordgroep Arbeid en Psychiatrie door het Trimbosch Instituut
  • Deelname aan het State of the Art document van Vilans
  • Deelname aan een project Wajong van de NVVA
  • Op verzoek van Detanet (WSW) op hun ledendag uitleg gegeven over de beroepsvereniging
  • Regelmatig overleg met UWV en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • TNO heeft op hun verzoek een enquête voor de vereniging verzorgd en op de ledenvergadering gepresenteerd
  • Participant en ondertekenaar convenant Mmm...Mensen Met Mogelijkheden
  • Stakeholder UWV

Zoals eenieder wel weet zijn er tal van ontwikkelingen gaande op het gebied van werk, uitkering, re-integratie, etc. De vereniging zal daar waar nodig, zowel gevraagd als ongevraagd, reageren op bewegingen in de markt. 

De beroepsvereniging speelt een steeds grotere rol in Nederland, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen. De huidige ontwikkelingen in onze markt vragen waakzaamheid en het vermogen om adequaat te reageren. De Participatiewet zal veel verandering brengen en de komst van deze wet verplicht ons om ons vak ook in de gemeentemarkt te zetten. Vanaf 2015 zullen opdrachten voor een deel via gemeenten moeten worden binnengehaald en dat vraagt een inspanning van eenieder.

Omdat we denken dat er veel meer jobcoaches zijn dan ons huidige ledenaantal, willen we iedereen vragen om bekendheid te geven aan ons bestaan en het belang van een vereniging als de onze naar voren te brengen.

Lid worden doe je door het aanmeldingsformulier op deze website in te vullen (kosten € 35,00 voor 2013).
 

Aanmelden lidmaatschap
Sterker worden begint met het  ondersteunen van elkaar
608219 bezoeken sinds 1/1/2010